IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
KIELCE
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście '' 
K a l e n d a r i u m
3 czerwca 1991 roku 
3.06.1991
- Katedra. Nabożeństwo
i uroczyste zakończenie III Synodu Diecezjalnego. Przemówienie
Ojca Św.: ,,Początek wspólnego
dzieła nowej ewangelizacji''.
,,(...) Cieszę się, że w tej końcowej
sesji Synodu kieleckiego uczestniczy
duża liczba katolików świeckich.
 
(...) Ufajmy, ze jest to zapowiedź
większego zbliżenia się waszych
wspólnot parafialnych do ideału chrześcijańskiej wspólnoty
<communio> - takiej wspólnoty,
w której nikt nie jest biernym
odbiorcą darów, bo wszyscy starają
się również dawać coś s siebie...
 
- Spotkanie z przedstawicielami
zakonów męskich i żeńskich.
W przemówieniu ,,Wobec wyzwania
nowych potrzeb'' Papież wskazał
na najważniejsze zadania stojących
dziś przed zakonami oraz o ich
obowiązkach wobec Kościołów
znajdujących się za wschodnią
granicą.
 
- Lotnisko Aeroklubu w Masłowie.
Msza św.i homilia papieska: ,,Czy
wolno lekkomyślnie narażać polskie
rodziny na dalsze zniszczenie?'' -
czwarte przykazanie Dekalogu.
(...) Chrystus przyszedł, aby
przywrócić ludzkoci, ogromnej
ludzkiej rodzinie, Ojcostwo Boga.
Tylko On jeden mógł tego dokonać
w sposób pełny. Aby zaś przywrócić
ludziom Ojcostwo Boga, musiał
Chrystus przywrócić ludzi Bogu
jako Ojcu. I to było Jego istotna
misją.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster