IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
BIAŁYSTOK
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście '' 
K a l e n d a r i u m
5 czerwca 1991 roku 
5.06.1991
- Lotnisko Aeroklubu. Msza św
. i homilia papieska: ,,<Nie kradnij>
znaczy także nie nadużywaj twojej
władzy nad własnością''.
 
,,(...) Jest zadaniem szczególnie
doniosłym dla naszego narodu i społeczeństwa, ażeby przezwyciężając następstwa ustroju, który okazał się ekonomicznie niewydolny, a etycznie szkodliwy, budować w ramach
nowego ustroju sprawiedliwy ład,
w którym ludzkie talenty nie będą się marnowały, a całość życia społeczno - ekonomicznego odzyska potrzebną równowagę".
 
- Beatyfikacja matki Bolesławy
Lament.
 
- Słowo przed końcowym błogosławieństwem.
Ogłoszenie ustanowienia diecezji białostockiej i drohiczyńskiej.
 
- Katedra. Otwarcie Synodu
diecezji białostockiej. Przemówienie
Papieża: ,,By szukać skutecznych
dróg reewangelizacji chrześcijańskiej Europy''.
 
- Pomnik ks Jerzego Popiełuszki.
Modlitwa Papieża przy pomniku.
Spotkanie z rodziną zamordowanego kapłana.
 
- Prawosławna katedra św.
Mikołaja. Nabożeństwo ekumeniczne.
Przemówienie Ojca Św.: Nasze
Kościoły są Kościołami siostrzanymi''.
,,(...) Gdziekolwiek zaistniała
krzywda, niezależnie po której stronie,
należy ją przezwyciężyć przez uznanie
własnej winy przed Bogiem
i przebaczenie. Z głębokim i szczerym
żalem wyznajemy to dziś przed Bogiem, prosząc Go o wybaczenie:
<Hospodi, pomiłuj i prosit!>
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster