2 czerwca 1997 Gorzów Wielkopolski
znalazł się na szlaku duszpasterskich pielgrzymek Jana Pawła II.
Oczekując na to wyjątkowe wydarzenie w historii naszego miasta,
przygotowaliśmy obszerny materiał,
w którym znajdą Państwo informacje na temat dotychczasowych wizyt papieskich.
Ze szczególną uwagą potraktowaliśmy wizyty w Polsce, opracowując ich kalendarium.

Kalendarium wizyt Papieża Jana Pawła II w Polsce
,,Kościół 
odpowiedzialny 
za prawdę"
,, Pokój Tobie, 
Polsko! 
Ojczyzno moja! ."
,, Do końca ich
umiłował."
,, Bogu dziękujcie -
ducha nie gaście."
,, Bogu dziękujcie -
ducha nie gaście."
,,Szukajmy dróg 
do jedności 
chrześcijan''. 
Jezus Chrystus
wczoraj, dziś
i na wieki.
W wielu publikowanych materiałach znaleźliśmy takie fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II,
które pozwoliły nam odtworzyć jego biografię. Będą ją mogli Państwo obejrzeć
w najbliższych dniach, jak również wiele innych rewelacyjnych dokumentów