IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
WARSZAWA
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście '' 
K a l e n d a r i u m
8 - 9 czerwca 1991 roku 
8.06.1991
- Belweder. Poświęcenie kaplicy prezydenta RP.
 
- Zamek Królewski. Spotkanie z władzami państwowymi i prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Wałęsą. Przemówienie Ojca Świętego nawiązujące do 200 rocznicy podpisania Konstytucji 3 maja: ,,Sobie samym przywróceni''.
 
,,(...) Bez przesady mozna powiedzieć. iż Konstytucja 3 maja uchwalona w r. 1791 stała sie podstawą nowej polskiej państwowoci w r. 1918, kiedy to klęsla wojenna wszystkich trzech zaborców otworzyła drogę do niepodległości II Rzeczypospolitej.
Jednakże również i teraz, po przełomowych wydarzeniach r. 1989, ten sam dziejowy dokument zasługuje, aby stał sięwzorcowym punktem odniesienia dla nowej Konstytucji, na której oprze sie życie całej państwowej wspólnoty w III Rzeczpospolitej''.
 
Katedra. Uroczyste ,,Te Deum'' z okazji
200 - lecia Konstytucji 3 maja. Papież
wygłosił przemówienie: ,,Teraz naucz nas być wolnymi''.
 
- Rezydencja arcybiskupów. Spotkanie z parlamentarzystami. Przemówienie Ojca Św.: ,,Pierwse prawo człowieka''.
 
,,(...) Jeżeli doświadczenie praw człowieka znajduje w pewnym sensie swój szczyt w wolnoci religijnej - (...) - to niewątpliwie pierwszym prawem z punktu widzenia ludzkiej egzystencji - jest prawo do życia''.
 
- Wizyta w katedrze polowej.
 
- Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. inaugurująca II Polski
Synod Plenarny. Homilia papieska: ,,Na miarę czasów ku którym idziemy''.
 
- Przemówienie przed błogosławieństwem: ,,Który miłujesz sprawiedliwość nie dozwól, byśmy się stali jej burzycielami''.
 
- Nuncjatura Apostolska. Spotkanie z akredytowanym w Polsce korpusem dyplomatycznym. Przemówienie Jana Pawła II: ,,Na samym wstępie powstawania sprawiedliwszego świata i nowej Europy''. -
 
- Teatr Wielki. Spotkanie ze światem kultury. Słowo Papieża: ,,Jak być narodem zmartwychwstałym''.
,,(...) Otóż pragne podkreślić, że u podstaw każdego z (tych) wielu zróżnicowanych talentów każdy z nas, każdy bez wyjątku, również nie należący do świata kultury i nauki, dysponuje nade wszystko jednym: uniwersalnym talentem, którym jest nasze człowieczeństwo, nasze ludzkie <być> (esse). Ewangelia ze swym przykazaniem miłości uczy nas pomnażania tego przede wszystkim talentu: talentu naszego człowieczeństwa.
 
- Nuncjatura Apostolska. Wieczorna rozmowa z wiernymi zgromadzonymi pod Nuncjaturą Apostolską, w której Papież zamieszkał.
 
Ciąg dalszy
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster