PIELGRZYMKA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
DO POLSKI W 1997 ROKU
2.06.1997 - Gorzów Wielkopolski
Liturgia Słowa

Poniedziałek, 2 czerwca 1997
Oczekiwanie na przyjazd Ojca Świętego do Gorzowa Wlkp.
Zdjęcia na 30 minut przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II