I część II część
 
Środa - 4 czerwca 1997
 

Pozdrowienie Jana Pawła II z Wałów Jasnogórskich

część II
 
3. Dobrze, że na szlaku moich odwiedzin w Polsce znalazła się i tym razem Jasna Góra. Pragnę serdecznie pozdrowić całą archidiecezję całą archidiecezję i metropolię częstochowską, wraz z jej pasterzem arcybiskupem Stanisławem i wspomagającym go księdzem biskupem sufraganem. Pozdrawiam drogich ojców paulinów z ich generałem. Wiele razy powtarzałem, że Jasna Góra to sanktuarium narodu, konfesjonał i ołtarz. Jest to miejsce duchowej przemiany i odnowy życia Polaków.
Niech takim pozostanie na zawsze. Pragnę powtórzyć słowa, jakie wypowiedziałem tu w czasie mojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: Tyle razy przybywaliśmy tutaj! Stawaliśmy na tym świętym miejscu, przykładaliśmy niejako czujne pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki (...). Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia (...).
 
Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego Miejsca. Trzeba usłyszeć echo całego życia Narodu w Sercu jego Matki i Królowej! A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk - trzeba przyjąć to wołanie. Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi (Jasna Góra, 4.06.1979 r.). Jest to też chyba miejsce najstosowniejsze, ażeby przypomnieć najstarszą polską pieśń. Ale może zaśpiewajmy:
 
Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
U Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja,
Ziści nam, spuści nam!
Kyrie eleison.
Twego dziela Chrzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
 
Tak prosili nasi przodkowie i tak to czynią dzisiaj pielgrzymi przybywający na Jasną Górę: Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. Ja również proszę o to w czasie obecnej pielgrzymki związanej z Wojciechowym milenium. Stojąc dziś na tym milenijny szlaku nie mogę nie wspomnieć innego Bożego męża, którego Opatrzność dała Kościołowi w Polsce u schyłku drugiego tysiąclecia, który przygotował ten Kościół na obchody milenium chrztu i którego powszechnie nazywa się prymasem tysiąclecia. Jakże często tu bywał Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, wielki czciciel Bogurodzicy, jak wiele łask wyprosił klęcząc przed Jasnogórskim Obrazem. To właśnie tutaj, trzeciego maja 1966 roku, Kardynał Prymas wypowiedział Jasnogórski Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego. Wracając pamięcią do tamtego historycznego aktu, pragnę dziś na nowo zawierzyć Jasnogórskiej Królowej wszystkie prośby rodaków, a zarazem wszystkie potrzeby i intencje Kościoła powszechnego i wszystkich na świecie ludzi - znanych mi i nie znanych, zwłaszcza chorych, cierpiących i pozbawionych nadziei. Tu także, u stóp Maryi, pragnę podziękować za wszystkie łaski tegorocznego Kongresu Eucharystycznego - za wszystko dobro, które ten Kongres zrodził w duszach ludzkich oraz w życiu narodu i Kościoła.
 
Jasnogórska Matko Kościoła, módl się za nami wszystkimi. Amen.
 
 
Zamiast zakończenia raz jeszcze proszę o pieśń "Z dawna Polski Tyś Królową". Może jest to jakaś "Bogarodzica" naszych czasów.
 
Na zakończenie pragnę w szczególny sposób pozdrowić wszystkie osoby konsekrowane. Waszą obecność na Jasnej Górze reprezentuje dzisiaj konsulta wyższych przełożonych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Przywiozłem do Was specjalne posłanie, które zostawiam do refleksji w waszych domach i wspólnotach.
 
Ojciec Święty przekazał Konsulcie Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Żeńskich tekst orędzia skierowanego
do osób konsekrowanych. Z uwagi na opóźnienie w planie zajęć Papieża - nie zostało wygłoszone.  
 
Lądowisko. Ze szczytu Jasnej Góry Papież udał się pieszo na lądowisko, pobłogosławił zebranych tam ludzi i około
godz. 20.00 odleciał do Zakopanego. Śmigłowiec, którym leciał Ojciec Święty, zatoczył koło nad Wadowicami.  
TV. Środowe spotkania z Papieżem (Kalisz + Częstochowa) oglądało w telewizji ponad 10 mln osób (dane OBOP)
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Żródła
Webmaster
Serwis i obsługa