I wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
WARSZAWA
Papież Jan Paweł II
,, Kościół odpowiedzialny za prawdę"
K a l e n d a r i u m
2 - 3 czerwca 1979
 
2.06.1979
- Okęcie. Przemówienie powitalne papieża
Jana Pawła II: ,,Pragnę, aby owocem moich
odwiedzin stała się jedność wewnętrzna mych 
Rodaków''. Przejazd ulicami Warszawy na
Stare Miasto.
 
- Katedra. Powitalne przemówienie Prymasa
Polski Stefana kard. Wyszyńskiego. 
Przemówienie Ojca Św.: ,,Ksiądz Prymas
odzwierciedla siłę fundamnetu tego Kościoła,
którym jest Jezus Chrystus''. 
 
- Kościół Matki Bożej Łaskawej, patronki 
W-wy. Żartobliwe słowo do sióstr zakonnych. 
 
- Belweder. Spotkanie z przedstawicielami 
władz PRL. Przemówienie Jana Pawła II :
,,Kościół dla swojej działalności nie pragnie
żadnych przywilejów, a tylko wyłącznie tego, 
co jest niezbędne dla spełniania jego misji''. 
 
- Grób Nieznanego Żołnierza.Modlitwa
i złożenie kwiatów.
 
- Plac Zwycięstwa. Pontyfikalna Msza św. 
koncelebrowana. Homilia Ojca Św.: ,,Niech
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. 
Tej ziemi.'' 
 
- Rezydencja Prymasa Polski. Spotkanie z 
przedstawicielami nauki, kultury i sztuki oraz
działaczami społecznymi. 
 
,,Anioł Pański'' i różaniec z wiernymi. 
Długa wieczorna rozmowa z balkonu z ludźmi 
zgromadzonymi pod rezyzencją Prymasa.
 
3.06.1979 
- Kościół św. Anny.Spotkanie z młodzieżą 
przed kościołem. ,,Człowieka trzeba mierzyć 
miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty
ku Bogu''. 
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Spis
Webmaster