I wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
OŚWiĘCIM- BRZEZINKA
,, Kościół odpowiedzialny za prawdę"
K a l e n d a r i u m
7 czerwca 1979
7.06.1979

- Oświęcim. Przejazd do bramy
byłego obozu. Papież w celi bł.
Maksymiliana Marii Kolbe

- Brzezinka.. Msza św. koncelebrowana
przez Ojca św.z kapłanami byłymi
więźniami obozów koncentracyjnych.
Homilia Papieża: ,,Nie mogłem
tutaj nie przybyć jako papież!
...Przychodzę więc i klękam na tej
Golgocie naszych czasów..."

,,W tym miejscu straszliwej kaźni,która
przyniosła śmierć czterem milionom
ludzi z różnych narodów,ojciec Maksymilian
Kolbe odniósłduchowe zwycięstwo,
podobne do zwycięstwa samego
Chrystusa, oddając się dobrowolnie na
śmierć w bunkrze głodu - za brata''.

,,Czy tylko on jeden - Maksymilian
Kolbe - odniósł zwycięstwo, które
odczuli natychmiast współwięźniowie
i do dzisiaj odczuwa je Kościół i świat?

(...) Ile tutaj odniesiono podobnych
zwycięstw? Odnosili je ludzie różnych
wyznań, różnych ideologii, zapewne
nie tylko wierzący. Pragniemy ogarnąć
uczuciem najgłębszej czci każde z tych
zwycięstw, każdy przejaw człowieczeństwa,
które było zaprzeczeniem systemu
systematycznego zaprzeczania
człowieczeństwa''.

,,...Wiele razy schodziłem do celi śmierci
Maksymiliana Kolbe...'''
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster