I wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
NOWY TARG
Papież Jan Paweł II
,, Kościół odpowiedzialny za prawdę"
K a l e n d a r i u m
8 czerwca 1979
8. 06.1979

-Lotnisko. Msza .św. na lotnisku
w Nowym Targu. Homilia Ojca św. :
,,Podstawowe prawa człowieka''.
,,To jest, moi drodzy, wielkie,
podstawowe prawo człowieka:
prawo do pracy, a także i prawo do
ziemi. (...)
(...) z całego serca życzę mojej
Ojczyźnie, ażeby to, co było siłą
Polaków nawet w najtrudniejszych
okresach dziejów:osobisty związek
z ziemią - nie przestałonią być również
i w naszym uprzemysłowionym
pokoleniu''.
,,(...) Modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momecie,
w którym poczyna sie on jako człowiek
pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród
tych dóbr. Kościół broni prawa do życia
nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy,
który jest zycia tego Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka''.
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster