I wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
NOWA HUTA - MOGIŁA
Papież Jan Paweł II
,, Kościół odpowiedzialny za prawdę"
K a l e n d a r i u m
9 czerwca 1979
9.06. 1979

- Nowa Huta. Przejazd ulicami
Nowej Huty do opactwa cystersów
w Mogile.
- Mogiła. p. Kościół Świętego
Krzyża. Msza św. i homilia Ojca Św.
:,,Nie można oddzielać krzyża
od ludzkiej pracy''.
,,Kiedy w pobliżu Krakowa
powstawała Nowa Huta - olbrzymi
kombinat przemysłowy oraz nowe
wielkie miasto: nowy Kraków -
może nie uświadamiano sobie,
że powstaje ono przy tym Krzyżu.
Przy tej Relikwii, którą wraz
z prastarym opactwem cysterskim odziedziczyliśmy po czasach
piastowskich. Rok 1222; czasy
księcia Leszka Białego, czasy
biskupa Iwona Odrowąża, okres poprzedzający kanonizację
św. Stanisława. W tych czasach,
w trzecim stuleciu naszego chrztu,
założono tutaj cysterskie opactwo.
A później wprowadzono Relikwię
Krzyża Świętego, do której od
wieków pielgrzymował Kraków
i ziemia krakowska od północy,
od strony Kielc, i od wschodu,
od strony Tarnowa, i od zachodu,
od strony Śląska. To wszystko działo
się na terenie, na którym wedle
tradycji istniała kiedyś Stara Huta,
jakby daleka historyczna
poprzedniczka tej współczesnej
Nowej Huty''.
,,(...) Tam, gdzie stawia się krzyż,
powstaje znak, że dotarła już Dobra
Nowina o zbawieniu człowieka
przez Miłość''.
,,Krzyż trwa, choć zmienia się świat''.
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Żródła
Webmaster