I wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
KRAKÓW
Papież Jan Paweł II
,, Kościół odpowiedzialny za prawdę"
K a l e n d a r i u m
6 - 9 czerwca 1979

6.06.1979

- Blonia Krakowskie. Powitanie
i przemówienie Ojca Św.: ,,Moje serce
jest zjednoczone z Wami, z tym
<polskim Rzymem>''.
- Przejazd ulicami Krakowa do
katedry wawelskiej.
- Katedra na Wawelu. Spotkanie
z duchowieństwem diecezjalnym i
zakonnym.
- Rezydencja biskupów krakowskich. Spotkanie z wiernymi przy ,,otwartym
oknie''.

7.06.1979

- Rezydencja biskupów krakowskich.
Drugie wieczorne spotkanie z wiernymi
,,przy otwartym oknie''

8.06.1979
- Katedra na Wawelu. Uroczyste
zamknięcie Synodu Krakowskiego.
Msza św. odprawiona przez Ojca Św.
ku czci bł. Jadwigi Królowej.
- Skałka. Spotkanie z przedstawicielami krakowskiego świata nauki i kultury w kościele św. Michała.
- Spotkanie z młodzieżą w ogrodzie
ojców paulinów.
- Rezydencja biskupów krakowskich. Trzecie spotkanie przy ,,otwartym oknie''.

9.06.1979

- Kuria arcybiskupia. Spotkanie
Papieża z Radą Papieskiego Wydziału Teologicznego:,,Hołd dla wielkiej
przeszłości krakowskiej <Alma Mater>''
- Bazylika oo. franciszkanów.
Spotkanie z chorymi. ,,Zawsze miałem głębokie odczucie tej prawdy,
że Chrystus jest w szczególny sposób w ludziach cierpiących''.
- Cmentarz Rakowicki. Papież u grobu swoich rodziców.
- Kościół Mariacki. Spotkanie
z siostrami zakonnymi. Przemówienie
Ojca Św.: ,,Kościół bez zakonnic
nie może żyć pełnym życiem''.
- Rezydencja arcybiskupów. Spotkanie
z delegacjami episkopatów
zagranicznych. Przemówienie Papieża: ,,Synteza uczciwości wobec Ojczyzny i wierności Kościołowi''.
- Bazylika oo. franciszkanów . Koncert
w obecności Ojca Św.
- Rezydencja arcybiskupów. Czwarte spotkanie przy ,,otwartym oknie''.
,,Muszę przyznać, że nigdy przedtem nie przypuszczałem, że z Papieżem jest tyle kłopotu''.
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Żródła
Webmaster