I wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Papież Jan Paweł II
,, Kościół odpowiedzialny za prawdę"
K a l e n d a r i u m
7 czerwca 1979
7.06.1979

 
- Sanktuarium. Modlitwa przed Najśw.
Sakramentem i przed Cudownym Obrazem
Matki Bożej. 

 
- Nabożeństwo przy ołtarzu polowym. 

 
,,(...) Nie wiem jak dziękować Bożej Opatrzności
za to, że dane mi jest jeszcze raz nawiedzić 
to miejsce. Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium
Matki Bożej i dróżki. Nawiedzałem je wiele razy,
począwszy od lat moich młodzieńczych.
Nawiedzałem je jako kapłan. Szczególnie często
nawiedzałem sanktuarium kalwaryjskie jako
arcybiskup krakowski i kardynał. Przybywaliśmy
tu wiele razy z kapłanami, koncelebrując przed
Matką Bożą..., czasem pełne prezbiterium
Kościoła krakowskiego, zwłaszcza w momentach
ważnych. Ostatnie spotkanie było zapowiedziane
na jesień ubiegłego roku, ale już nie wróciłem
....z Rzymu''. 

 
,,Nadaję (...) temu wspaniałemu sanktuarium 
tytuł bazyliki mniejszej. Wiemy, że w tej bazylice
króluje obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej,
ukoronowany 15 sierpnia 1887 roku przez
kardynała Albina Dunajewskiego, koronami
papieża Leona XIII. Zbliża się więc setna rocznica
tej koronacji i na pewno będziecie się do tego
stulecia serdecznie przygotowywać''. 
,,Jedną z pierwszych rzeczy, której dokonałem 
jako papież, to zamianowałem księdza dziekana 
kalwa-ryjskiego, księdza Stanisława Szlachtę
prałatem. Nie wiem czy on tutaj jest w tej chwili.
Widziałem, że stał przed swoim kościołem 
parafialnym. Ale tak, z takim wyrzutem sumienia 
dłużej żyć nie mogłem, żeby dziekan kalwaryjski
nie był prałatem''

 
,,Proszę, abyscie się za mnie modlili - za życia mo-
jego i po śmierci. Amen''.
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Żródła
Webmaster