I wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
GNIEZNO
Papież Jan Paweł II
,, Kościół odpowiedzialny za prawdę"
K a l e n d a r i u m
3 - 4 czerwca 1979

3.06.1979

- Gębarzewo.Przejazd z lotniska do katedry
w Gnieźnie. Powitalne przemówienie Papieża:
,,Oby jak najmniej było w Polsce społecznego
sieroctwa dzieci!''
- Wzgórze Lecha przed katedrą gnieźnieńską.
Msza św. pontyfikalna. Homilia Ojca Św.:
,,Pójdziemy razem drogą naszych dziejów.
Pójdziemy ku przyszłości''.
- Spotkanie z młodzieżą. Słowo do młodych:
,,Kultura polska jest nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu'' i wspólne śpiewanie.
Papież powiedział, że swojej łodzi nie zostawił
ani w Krakowie ani w Wadowicach, lecz w lasach,
nad jeziorami." Moi Drodzy! jak ktoś z Was ten kajak
znajdzie, może nim jeździć do końca życia ...!
O nartach tutaj nic nie mówię, bo to jest temat
na Kraków i na Nowy Targ ..."
-,,Anioł Pański'' z wiernymi . .

4. 06.1979

- Krótkie spotkanie w seminarium duchownym
i pożegnanie z wiernymi zebranymi na
Wzgórzu Lecha: ,,Kawał serca tutaj zostawiłem...''
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster