I wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
Papież Jan Paweł II
CZĘSTOCHOWA

"Kościół odpowiedzialny za prawdę"
K a l e n d a r i u m
4 - 6 czerwca 1979

4.06.1979
-Powitanie i przejazd ulicami miasta na Jasną Górę. Krótkie przemówienie Ojca Św. ze Szczytu.
- Jasna Góra. Msza św. na wałach.
Homilia Ojca Św.: ,,Miłość stanowi spełnienie wolności, a równocześnie do jej istoty należy
<przynależeć> - czyli <nie być wolnym>, albo raczej być wolnym w sposób dojrzały.''
- Akt oddania Matce Bożej.
- Spotkanie z przełożonymi zakonów męskich w
Polsce.
- Kościół św. Zygmunta. Spotkanie z wiernymi
diecezji częstochowskiej przed kościołem.
- Rezydencja Biskupa. Ciepłe słowo do wiernych
pod adresem służb porządkowych i służby zdrowia.
- Jasna Góra. Apel. Przemówienie do chorych. Różaniec.

5.06.1979
- Jasna Góra. Msza św. dla sióstr zakonnych. Homilia Ojca Św.: ,,Obecność wasza musi stanowić przejrzysty znak Ewangelii dla wszystkich''. Po Mszy św. spotkanie z wyższymi przełożonymi żeńskich zgromadzeń zakonnych.
- Konferencja plenarna Episkopatu Polski. Przemówienie Ojca Św.: ,,Prawo Boże zobowiązuje wszystkich, zarówno poddanych jak panujących''.
- Spotkanie z Radą Naukową Episkopatu Polski.
- Msza św. na Szczycie dla pielgrzymów z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Ziemi Lubuskiej. Homilia Ojca Św. : ,,Oby Ojczyzna mogła cieszyć się pokojem i poszanowaniem jej prawa obywatelstwa wśród wszystkich narodów Europy i świata''.
- Apel Jasnogórski. Przemówienie Ojca Św. : ,,Nie dajcie się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężajcie!''.

6.06.1979
- Jasna Góra. Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu. Przemówienie do ojców paulinów: ,,Jesteście stróżami tego sanktuarium, jesteście duszpasterzami w tym sanktuarium''.
- Msza św. dla alumnów, służby liturgicznej ołtarza i młodzieży. Homilia Ojca Św.: ,,Młody człowiek powinien sięgnąć w głąb własnego serca po to, żeby je otworzyć dla Chrystusa''.
- Katedra. Spotkanie z duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym.
- Spotkanie z chorymi przed katedrą.
- Jasna Góra. Modlitwa ,,Anioł Pański'' na Szczycie.
- Spotkanie z pracownikami i studentami KUL.
Przemówienie Ojca Św.: ,,Ewangelia to jest droga
trudnego piękna życia ludzkiego''.
- Msza św. na Szczycie dla pielgrzymów z Górnego Śląska i zagłębia Dąbrowskiego. Homilia Ojca Św. : ,,Praca jest podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi''.
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster